Untitled Document
[ 15 พฤศจิกายน 2564 ]:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลผักไหม<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
ข้อมูลบุคลากร
หรือระบุชื่อ

ชื่อ-สกุล
นายวิรัชต์ เหลื่อมล้ำ
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายสมเกียรติ์ สิงห์ดง
ตำแหน่ง
คนงานทั่วไป(งานไฟฟ้า)
วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวจิราวรรณ ใยอิ้ม
ตำแหน่ง
คนงานทั่วไป (งานธุรการ)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายสุรวิทย์ ฉลาดมาก
ตำแหน่ง
นายกเทศมนตรีตำบลผักไหม
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
0987732565
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายสว่าง พานเพ็ชร
ตำแหน่ง
รองนายกเทศมนตรีตำบลผักไหม
วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
เบอร์โทร
084-4721536
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายชัชพงศ์ อรชัย
ตำแหน่ง
รองนายกเทศมนตรีตำบลผักไหม
วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
เบอร์โทร
080-7290842
อีเมล

ชื่อ-สกุล
ร.ต.อ.บุญถิ่น ปราบหนองบัว
ตำแหน่ง
เลขานุการนายกฯ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
098-0970395
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายสุบิน ลุนดำ
ตำแหน่ง
ที่ปรึกษานายก ทต.ผักไหม
วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
เบอร์โทร
086-2592766
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายเจริญ ใยอิ้ม
ตำแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตำบลผักไหม
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
098-871-1740
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายประสิทธิ์ วันศุกร์
ตำแหน่ง
รองประธานสภา ทต.ผักไหม
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
087-822-3224
อีเมล
หน้าที่ 1 2 3 4 5
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลผักไหม
[ 24632519_ประกาศผลสอบMX-M564N_20220711_142002.pdf ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
[ data_1112_ประกาศราบชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf ]
รับสมัครบุคคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
[ data_1332_ประกาศสอบMX-M564N_20220711_142002.pdf ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลผักไหม (1)
คำสั่งเวรยาม
[ data_6820_คำสั่งเวรยาม.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้าง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Racycling) สายจากถนนลาดยางเดิม บ้านทุ่งรูง หมู่ที่ 6 - บ้านสองพี่น้อง
[ data_1642_ประกาศ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6.pdf ]
ประกวดราคาจ้าง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Racycling) สายบ้านทุ่งราม หมู่ที่ 4
[ data_1096_ประกาศ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4 .pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนคสล.เดิมถึงหนองสองห้อง) บ้านทุ่งรูง หมู่ 6 (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไทรโยค) บ้านสองพี่น้อง หมู่ 11 (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลผักไหม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติเทศบาล
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารเทศบาล โทร: 044 561 399
 • สำนักงานปลัด โทร: 044 561 399
 • ข่าวประกาศเทศบาล
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานเทศบาลตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร: 044 561 399 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com