Untitled Document
[ 15 พฤศจิกายน 2564 ]:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลผักไหม<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ประกาศทต.ผักไหมการประเมินความเสี่ยงทุจริต  [ 127 ] administrator
14 พฤษภาคม 2564
แผนป้องกันการทุจริตการประเมินความเสี่ยงทุจริต  [ 87 ] administrator
14 พฤษภาคม 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรการประเมินความเสี่ยงทุจริต  [ 84 ] administrator
14 พฤษภาคม 2564
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  [ 115 ] administrator
14 พฤษภาคม 2564
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลผักไหม  [ 110 ] administrator
14 พฤษภาคม 2564
ประกาศทต.ผักไหมสรุปผลการดำเนินโครงการให้เกิดความโปร่งใส  [ 112 ] administrator
13 พฤษภาคม 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรสรุปผลการดำเนินโครงการให้เกิดความโปร่งใส  [ 79 ] administrator
13 พฤษภาคม 2564
ประกาศทต.ผักไหมรายงานผลการประเมิน ita  [ 113 ] administrator
13 พฤษภาคม 2564
ประกาศทต.ผักไหมรายงานผลการประเมินความเสี่ยง  [ 139 ] administrator
13 พฤษภาคม 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรรายงานผลการประเมินความเสี่ยง  [ 85 ] administrator
13 พฤษภาคม 2564
ประกาศทต.ผักไหมข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  [ 162 ] administrator
13 พฤษภาคม 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรการปฏิบัติงานเรื่องการร้องเรียนการทุจริต  [ 86 ] administrator
13 พฤษภาคม 2564
แผนป้องกันการทุจริตการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลผักไหม  [ 87 ] administrator
12 พฤษภาคม 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรการปฏิบัติงานเรื่องการร้องเรียนการทุจริต  [ 80 ] administrator
12 พฤษภาคม 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรข้อมูลเชิงสถิติ  [ 88 ] administrator
11 พฤษภาคม 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรข้อมูลเชิงสถิติ  [ 81 ] administrator
11 พฤษภาคม 2564
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริต  [ 106 ] administrator
11 พฤษภาคม 2564
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลผักไหม  [ 109 ] administrator
11 พฤษภาคม 2564
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริต  [ 106 ] administrator
11 พฤษภาคม 2564
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลผักไหม  [ 100 ] administrator
11 พฤษภาคม 2564
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลผักไหม
[ 24632519_ประกาศผลสอบMX-M564N_20220711_142002.pdf ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
[ data_1112_ประกาศราบชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf ]
รับสมัครบุคคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
[ data_1332_ประกาศสอบMX-M564N_20220711_142002.pdf ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลผักไหม (1)
คำสั่งเวรยาม
[ data_6820_คำสั่งเวรยาม.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนคสล.เดิมถึงหนองสองห้อง) บ้านทุ่งรูง หมู่ 6 (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไทรโยค) บ้านสองพี่น้อง หมู่ 11 (1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไทรโยค) บ้านสองพี่น้อง หมู่ 11 (2)
รายงาน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรสมาส 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564) (2)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลผักไหม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติเทศบาล
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารเทศบาล โทร: 044 561 399
 • สำนักงานปลัด โทร: 044 561 399
 • ข่าวประกาศเทศบาล
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานเทศบาลตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร: 044 561 399 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com