Untitled Document
[ 15 พฤศจิกายน 2564 ]:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลผักไหม<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีโครงการใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 22 ] administrator
21 มิถุนายน 2565
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีการประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 95 ] administrator
10 กันยายน 2564
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเทศบัญญัติ เรืองงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  [ 143 ] administrator
11 พฤษภาคม 2564
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเทศบัญญัติ เรืองงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  [ 145 ] administrator
10 พฤษภาคม 2564
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลผักไหม
[ 24632519_ประกาศผลสอบMX-M564N_20220711_142002.pdf ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
[ data_1112_ประกาศราบชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf ]
รับสมัครบุคคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
[ data_1332_ประกาศสอบMX-M564N_20220711_142002.pdf ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลผักไหม (1)
คำสั่งเวรยาม
[ data_6820_คำสั่งเวรยาม.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง