Untitled Document
[ 15 พฤศจิกายน 2564 ]:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลผักไหม<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด ทั้งหมด
กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
สำนักปลัดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลผักไหม  [ 55 ] administrator
19 สิงหาคม 2565
สำนักปลัดนายสุรวิทย์ ฉลาดมาก นายกเทศมนตรีตำบลผักไหม และ นายชัชพงศ์ อรชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลผักไหม ได้ออกตรวจความคืบหน้าการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่6  [ 15 ] administrator
19 สิงหาคม 2565
สำนักปลัดนายสุรวิทย์ ฉลาดมาก นายกเทศมนตรีตำบลผักไหม ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการวัยรุ่นวัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต  [ 9 ] administrator
17 สิงหาคม 2565
สำนักปลัดนายสุรวิทย์ ฉลาดมาก นายกเทศมนตรีตำบลผักไหม ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการกิจกรรมวันสำคัญ "วันบูชาบุพการี" ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลผักไหม  [ 11 ] administrator
11 สิงหาคม 2565
สำนักปลัดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  [ 26 ] administrator
10 สิงหาคม 2565
สำนักปลัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ " ท้องถิ่น สร้างป่า รักน้ำ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 13 ] administrator
10 สิงหาคม 2565
สำนักปลัดโครงการให้ความรู้ ให้เลือด ให้ชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  [ 10 ] administrator
09 สิงหาคม 2565
สำนักปลัดรับสมัครบุคคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  [ 30 ] administrator
27 กรกฏาคม 2565
สำนักปลัดนายสุรวิทย์ ฉลาดมาก นายกเทศมนตรีตำบลผักไหม ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  [ 18 ] administrator
26 กรกฏาคม 2565
สำนักปลัดเจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลผักไหม ให้บริการประชาชนในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2565  [ 16 ] administrator
22 กรกฏาคม 2565
สำนักปลัดเมื่อวันที่ 12 กรกฎคม 2565 ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา จัตุรัสเกมส์ ของนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลผักไหม ทั้ง 4 โรงในสังกัดสพฐ.  [ 44 ] administrator
22 กรกฏาคม 2565
สำนักปลัดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 พิธีมอบบ้าน "โครงการสนับสนุนบูรณาการและการขับเคลื่อนนะโยบายในระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้านแก้ไขปัญหาความเดือดร้อ  [ 15 ] administrator
18 กรกฏาคม 2565
สำนักปลัดรับสมัครบุคคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  [ 44 ] administrator
11 กรกฏาคม 2565
สำนักปลัดนายสุรวิทย์ ฉลาดมาก นายกเทศมนตรีตำบลผักไหม ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพฯ ด้วยแอโรบิคประกอบอุปกรณ์  [ 19 ] administrator
07 กรกฏาคม 2565
สำนักปลัดนายสุรวิทย์ ฉลาดมาก นายกเทศมนตรีตำบลผักไหม ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมการแปรงฟันหลังอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 18 ] administrator
06 กรกฏาคม 2565
สำนักปลัดวันที่ 30 มิถุนาย 2565 คณะกรรมการช่วยเหลือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลผักไหม ได้จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนในตำบลผักไหม  [ 19 ] administrator
02 กรกฏาคม 2565
สำนักปลัดประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบการอาหาร พ.ศ. 2565  [ 39 ] administrator
30 มิถุนายน 2565
สำนักปลัดนายสุรวิทย์ ฉลาดมาก นายกเทศมนตรีตำบลผักไหม ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการสุขภาพดี กีฬาเฮฮา ณ โรงเรียนบ้านผักไหม  [ 19 ] administrator
28 มิถุนายน 2565
สำนักปลัดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 โดยนายสุรวิทย์ ฉลาดมาก นายกเทศมนตรีตำบลผักไหม มอบหมายให้ นายสว่าง พานเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลผักไหม ร่วมเป็นเกียรติ  [ 18 ] administrator
27 มิถุนายน 2565
สำนักปลัดพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลผักไหม ได้เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565  [ 25 ] administrator
24 มิถุนายน 2565
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลผักไหม
[ 24632519_ประกาศผลสอบMX-M564N_20220711_142002.pdf ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
[ data_1112_ประกาศราบชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf ]
รับสมัครบุคคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
[ data_1332_ประกาศสอบMX-M564N_20220711_142002.pdf ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลผักไหม (1)
คำสั่งเวรยาม
[ data_6820_คำสั่งเวรยาม.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนคสล.เดิมถึงหนองสองห้อง) บ้านทุ่งรูง หมู่ 6 (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไทรโยค) บ้านสองพี่น้อง หมู่ 11 (1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไทรโยค) บ้านสองพี่น้อง หมู่ 11 (2)
รายงาน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรสมาส 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564) (2)
รายงาน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565 (2)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลผักไหม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติเทศบาล
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารเทศบาล โทร: 044 561 399
 • สำนักงานปลัด โทร: 044 561 399
 • ข่าวประกาศเทศบาล
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานเทศบาลตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร: 044 561 399 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com