Untitled Document
[ 15 พฤศจิกายน 2564 ]:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลผักไหม<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
ประกาศเทศบาล จากกองการศึกษา
กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กองการศึกษานายสุรวิทย์ ฉลาดมาก นายกเทศมนตรีตำบลผักไหม เชิญผู้นำชุมชนตำบลผักไหมเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการวางแผนกำหนดการทำบุญรวมมิตรถวายเพลในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  [ 13 ] administrator
23 กรกฏาคม 2565
กองการศึกษานายสุรวิทย์ ฉลาดมาก นายกเทศมนตรีตำบลผักไหม ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดงานค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  [ 20 ] administrator
29 มิถุนายน 2565
กองการศึกษาโครงการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลผักไหม ประจำภาคเรียนที่ 2/2564   [ 149 ] administrator
03 ธันวาคม 2564
กองการศึกษาประกาศเทศบาลตำบลผักไหม เรื่อง ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักไหมในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (Covid 2019)  [ 268 ] administrator
25 พฤษภาคม 2564
กองการศึกษาพิธีมอบวุฒิบัตร ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลผักไหม ประจำปีการศึกษา 2563  [ 416 ] administrator
09 เมษายน 2564
กองการศึกษาการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลผักไหม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  [ 422 ] administrator
23 กุมภาพันธ์ 2564
กองการศึกษาโครงการป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลผักไหม  [ 580 ] administrator
18 กันยายน 2563
กองการศึกษาติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลผักไหม ร.ร.ทุ่งรามและ ร.ร.บ้านทุ่งรูงะ ร.ร.ทุ่งรููง  [ 230 ] administrator
14 กันยายน 2563
กองการศึกษาติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลผักไหม ร.ร. ก้านเหลือง  [ 220 ] administrator
14 กันยายน 2563
กองการศึกษาติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลผักไหม ร.ร. ผักไหม  [ 201 ] administrator
14 กันยายน 2563
กองการศึกษาโครงการบูชาบุพการี ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 229 ] administrator
14 กรกฏาคม 2563
กองการศึกษาโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำสบู่สมุนไพร  [ 326 ] administrator
11 กรกฏาคม 2563
กองการศึกษาโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20  [ 232 ] administrator
09 กรกฏาคม 2563
กองการศึกษาวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 224 ] administrator
09 กรกฏาคม 2563
กองการศึกษาโครงการประชุมผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักไหม ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563  [ 298 ] administrator
29 มิถุนายน 2563
กองการศึกษาโครงการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลผักไหม วันที่ 11 มิถุนายน 2563  [ 325 ] administrator
11 มิถุนายน 2563
กองการศึกษาโครงสร้างกองการศึกษา  [ 1317 ] admin
13 มีนาคม 2561
กองการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลผักไหมรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล  [ 505 ] admin
12 มีนาคม 2561
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลผักไหม
[ 24632519_ประกาศผลสอบMX-M564N_20220711_142002.pdf ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
[ data_1112_ประกาศราบชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf ]
รับสมัครบุคคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
[ data_1332_ประกาศสอบMX-M564N_20220711_142002.pdf ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลผักไหม (1)
คำสั่งเวรยาม
[ data_6820_คำสั่งเวรยาม.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนคสล.เดิมถึงหนองสองห้อง) บ้านทุ่งรูง หมู่ 6 (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไทรโยค) บ้านสองพี่น้อง หมู่ 11 (1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไทรโยค) บ้านสองพี่น้อง หมู่ 11 (2)
รายงาน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรสมาส 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564) (2)
รายงาน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565 (2)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลผักไหม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติเทศบาล
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารเทศบาล โทร: 044 561 399
 • สำนักงานปลัด โทร: 044 561 399
 • ข่าวประกาศเทศบาล
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานเทศบาลตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร: 044 561 399 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com