Untitled Document
[ 15 พฤศจิกายน 2564 ]:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลผักไหม<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อบต.ผักไหม
กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
สำนักปลัดโครงการให้ความรู้ ให้เลือด ให้ชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  [ 9 ] administrator
09 สิงหาคม 2565
กองคลังขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์  [ 11 ] administrator
09 สิงหาคม 2565
กองคลังขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์  [ 12 ] administrator
09 สิงหาคม 2565
สำนักปลัดเจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลผักไหม ให้บริการประชาชนในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2565  [ 16 ] administrator
22 กรกฏาคม 2565
สำนักปลัดรับสมัครบุคคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  [ 43 ] administrator
11 กรกฏาคม 2565
สำนักปลัดประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบการอาหาร พ.ศ. 2565  [ 39 ] administrator
30 มิถุนายน 2565
สำนักปลัดทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน  [ 51 ] administrator
00 543
สำนักปลัดเจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลผักไหม ให้บริการประชาชนในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการ  [ 44 ] administrator
02 มิถุนายน 2565
สำนักปลัดรายงานการดำเนินกิจกรรมการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)  [ 133 ] administrator
11 เมษายน 2565
สำนักปลัดขอเชฺญประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลผักไหม  [ 107 ] administrator
11 เมษายน 2565
สำนักปลัดมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลผักไหมทำหน้าที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดำเนินการตามตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบOIT   [ 97 ] administrator
11 เมษายน 2565
สำนักปลัดเทศบาลตำบลผักไหมประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน  [ 101 ] administrator
04 เมษายน 2565
สำนักปลัด ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564  [ 161 ] administrator
18 พฤศจิกายน 2564
สำนักปลัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้กฎหมาย  [ 1385 ] administrator
21 ตุลาคม 2564
กองคลังสถิติการให้บริการชุมชนตำบลผักไหม  [ 150 ] administrator
05 ตุลาคม 2564
กองคลังสถิติการให้บริการชุมชนตำบลผักไหม  [ 270 ] administrator
05 ตุลาคม 2564
สำนักปลัดเทศบัญญัติเทศบาลตำบลผักไหม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2564  [ 127 ] administrator
16 กันยายน 2564
กลุ่มงานอื่นๆเผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฏหมายและกระบวนการยุติธรรม  [ 151 ] administrator
05 สิงหาคม 2564
กลุ่มงานอื่นๆขอความอนุเคาะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี ตามกฏหมายที่ออกใหม่  [ 185 ] administrator
05 สิงหาคม 2564
โครงการ 1องค์กร 1 ชุดทีมผ้าไหมสุรินทร์ เทศบาลตำบลผักไหม  [ 174 ] administrator
19 มีนาคม 2564
หน้าที่ 1 2
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลผักไหม
[ 24632519_ประกาศผลสอบMX-M564N_20220711_142002.pdf ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
[ data_1112_ประกาศราบชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf ]
รับสมัครบุคคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
[ data_1332_ประกาศสอบMX-M564N_20220711_142002.pdf ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลผักไหม (1)
คำสั่งเวรยาม
[ data_6820_คำสั่งเวรยาม.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนคสล.เดิมถึงหนองสองห้อง) บ้านทุ่งรูง หมู่ 6 (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไทรโยค) บ้านสองพี่น้อง หมู่ 11 (1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไทรโยค) บ้านสองพี่น้อง หมู่ 11 (2)
รายงาน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรสมาส 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564) (2)
รายงาน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565 (2)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลผักไหม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติเทศบาล
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารเทศบาล โทร: 044 561 399
 • สำนักงานปลัด โทร: 044 561 399
 • ข่าวประกาศเทศบาล
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานเทศบาลตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร: 044 561 399 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com